Menu
نویسنده مطلب : مهرزاد خادمیان

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


شرح وظایف و انتظارات از مشاور فروش
توصیف کلی موضوع:

شرکت X که در حوزه انرژی‌‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کند، در نظر دارد دو محصول خود را که در مرحله تولید نمونه نیمه صنعتی هستند، پس از انجام آزمون‌ها و تست‌های تایید کیفیت، به بازار عرضه کند. در این راستا و برای ورود به بازار، نیاز به شناخت هرچه بیشتر بازار و نحوه فروش محصول دارد. از مشاور محترم درخواست می‌گردد با توجه به اهداف و شاخص‌های ذکر شده در این متن، این شرکت را در جهت دستیابی به مطلوب راهنمایی و هدایت کند.

۱٫ اهداف:

الف) فاز اول:

شناخت و معرفی  بازار مطلوب در داخل کشور

شناخت و معرفی پارامترهای موثر بر رشد یا افول بازار مطلوب

ب) فاز دوم:

ارائه راهکارهای برون رفت از کاهش فروش، در نتیجه‌ی ورود رقبای داخلی یا خارجی به بازار

ارائه راهکار در جهت افزایش سهم فروش سالانه به میزان حداقل ده درصد

ارائه بهترین روش فروش محصول با بازده حداکثری

ج)فاز سوم:

شناخت و معرفی فرصت‌های موجود جهت ارائه و نمایش محصول در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها طی یک سال آینده

۲٫ زمان اجرایی پروژه:

از زمان انعقاد قرارداد به مدت ۴۵روز

۳٫ بودجه:

۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

هر فاز ۱۵۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰ ریال پس از  تایید گواهی حسن انجام کار

 

لازم به ذکر است که تایید پیشرفت پروژه از طریق ارائه گزارش در هر فاز و تایید آن از سوی مدیر فروش شرکت انجام می‌پذیرد. گواهی حسن انجام کار نیز منوط به تایید مدیرعامل شرکت خواهد بود.