Menu
نویسنده مطلب : سارا عادلی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


چون هنوز کسب و کاری رو شروع نکردم و قصد شروع کسب و کارم رو دارم، بازار هدف رو ترجیح میدم.
اما در جواب سوال ۴ اگر من صاحب کسب و کاری بودم قطعا اول روی بازار هدف تمرکز میکردم و بعد از اینکه ایده اولیه بازار هدف خودش را جذب کرد. برای توسعه کسب و کارم و جذب بازار جدیدتر ایده های جدیدم رو پیاده میکردم که علاوه بر کاهش ثبات  به پایداری کسب و کارم کمک کرده باشم.