Menu
نویسنده مطلب : مرتضی جاوید

مطلب مورد بحث:

دیل آرچر - متفاوت بودن بهتر از نرمال بودن است


مفهوم Better than Normal شاید بیان دیگری از این جمله باشه:

«اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند،
خود از معیارهای عصر خویش تبعیت کنند،
دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.»

شهید آوینی

«ماهی های مرده هم می توانند در مسیر رود حرکت کنند.»
«به خلاف آمد عادت بطلب کام که من.
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم».
البته هرگونه «خلاف آمد عادت» را نمی توان لزوما مایه سعادت دانست

معیارشکنان باید صفات متعددی داشته باشند که به نظر می رسد اولین آنها عدم تعلق و وابستگی است که این خود می تواند بسیاری از دیگر صفات را همچون
شجاعت، ژرف نگری، مناعت طبع، وارستگی و… را به دنبال آورد.
ناگفته پیداست که کمتر کسی زحمت و جرأت پیمودن این راه را به خود می دهد و از همین رو یافتنشان دشوار است.

https://old.aviny.com/Occasion/Enghelab_Jang/Aviny/88/3Goftar.aspx