Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

در مدیریت بحران، ظرفیت آزاد با ظرفیت مازاد تفاوت دارد


من تصمیم دارم در آینده به کشور کانادا مهاجرت کنم و برای کار در رشته ی خودم (دندانپزشکی) باید در آزمون های مشخصی شرکت کنم. برای تضمین موفقیت باید:

۱. ظرفیت مازادی باقی نگذارم یعنی؛ تمام از تمام منابع و تکنیک های موجود و همچنین بیشترین توانایی خودم برای مطالعه و موفقیت در آزمون ها استفاده کنم.

۲. ظرفیت آزاد ایجاد کنم یعنی؛ درکنار مطالعه کار های تحقیقاتی هم انجام بدم چون در بدتر از بدترین شرایط شاید به هر دلیلی نتوانم آزمون بدهم و مجبور به انتخاب کشور دیگری بشوم که اگر گزینش آن به صورت آزمونی نباشد احتمالا مقاله ها برای اثبات توانایی ام کمک کننده خواهند بود.