Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


هی جو اگر رفتی به فضا و به روبات ها برخورد کردی برای اینکه بفهمی از کدام سیاره آمده اند، من پیشنهاد می کنم به پای روبات ها دقت کنی. معمولا و با توجه به آنچه که من دیدم ، رباط های سایره آلفا معمولا پاهایی دارند که از ۴ ضلعی یا مجموعه ای از چهار ضلعی ها درست شده و یا ۵ ضلعی است.

اما در تصویر کلی پای روبات های سیاره بتا شکل هندسی مثلث  و یا شکل شش ضلعی به کار رفته است.

ببین جویی با توجه به روبات هایی که من دیدم این مشخصه بارز بود و به راحتی میشد به خاطر سپردش. چهرضلی و پنج ضلعی = سیاره آلفا
مثلث و شش ضلعی = سیاره بتا

شاید تو بتونی بر اساس رنگ و یا اشکال بدن و سر آنها را دسته بندی کنی. ولی به نظر من این مشخصه واضح تر بود و به راحتی به خاطر سپردنی.

سفر خوبی رو برات آرزو می کنم رفیق. موفق باشی.