Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان


مطلب برام جالب بود

من به کارآفرینی علاقه دارم و چون با این قشر در ارتباط هستم فکر می کنم روحیه و ادبیاتشان را هم می دانم.

۱- چنین تحقیق‌ها و گزارش‌هایی برای شما چه پیامی دارند؟ آیا آن‌ها را صرفاً یک گزارش توصیفی می‌بینید که متوسط وضعیت کارآفرین‌ها را شرح می‌دهند؟ آیا فکر می‌کنید چنین گزارش‌هایی می‌توانند برای کسانی که قصد دارند در مسیر کارآفرینی پا بگذارند، پیامی داشته باشند؟ آیا از آن‌ها می‌توان برای تغییر و اصلاح الگوی رفتاری بهره گرفت؟

به نظر من اینچنین گزارش هایی باعث می شود برای کسانی که با کارآفرین ها در ارتباط هستند مفید باشد و بدانند با چه شخصیت هایی سر و کار دارند و چگونه با آن ها برخورد کنند و صحبت کنند. برای کسانی که هم که می خواهند پا در این مسیر بگذارند می تواند مفید باشد  و یک چارچوب و توصیف حدودی را برای آن ها بازگو می کند تا با فضای مه آلود آن بیشتر آشنا شوند. از آن بهتر زمانی است که اینچنین بحث هایی آغاز می شود و دوستان کارافرین می آیند و از تجربیات و از نگاه خود به ماجرا تعریف می کنند و در آخر به نظر من می توان از آن ها برای تغییر یا اطلاح الگوی رفتاری بهره گرفت.

 

2- گزارشی که ارائه شد تا چه حد با منطق و تجربه‌ی شخصی شما هم‌سو بود؟ آیا پیش از خواندن نتیجه، خودتان هم همین تفاوت‌ها را حدس زده بودید؟

با منطق من هم سو بود.

E: در مورد این فاکتور واقعا گیج شده بودم برای حدس زدن واصلا به ذهنم نرسید که می تواند خنثی هم باشد وگرنه همان را انتخاب می کردم. چون همان لحظه در ذهنم چندین کارآفرین درونگرا و چنین برونگرا آمد. به نظرم بهترین پاسخی که می شد داده شود همان خنثی بود.

C: من فکر می کنم کارآفرین اول مسئولیت پذیر بوده و بعد دست و پا درآورده. این فاکتور را نمی توانم تصورکنم که در یک کارآفرین وجود نداشته باشد.

O: باز بودن نسبت به تجربه های جدید فاکتوری هست که کارآفرین باید هر چقدر هم کم آن راداشته باشد چون کارآفرینی با تجربه های جدید ممزوج است.

A: سازگار و موافق بودن را توانستم حدس بزنم که پایین است و برایم هم قابل هضم است. کارآفرین ها عمدتا از چیزی ناراضی بودن و نتواسنتند با شرایط و محیطی سازگار شوند و بعد دست به ساخت آن محیط مورد نظر خود کردند. حتی اگر هم یک کارآفرین سازگار و موافق باشد به نظر من یا در ظاهر اینگونه است یا به دنبال فرصت مناسبی برای هدف بزرگتری است ئ این یک استراتژی کوتاه مدت است برای او. اما ویژگی شخصیتی را نمی توانم بپذیرم که سازگار باشد.

N: نوروتیک بودن را دقیقا نمی دانستم یعنی چه. بعد از مطالعه درس مرتبط آن توانستم حدس بزنم که باید پایین باشد. به دلایل زیر:

N1: بالا (ترس و نگرانی و دلهره و هیجاناتی مانند این‌ها)

N2: پایین یا خنثی (کسانی که N2 بالایی دارند، زودتر از کوره در می‌روند)

N3: پایین (احساس غم و تنهایی، سرزنش خود، نگاهی دلسرد شده و ناامید نسبت به زندگی، احساس بی‌ارزشی زندگی فعلی و پشیمانی نسبت به گذشته، همگی نشانه‌هایی هستند که زیر چتر مولفه‌ی N3 قرار می‌گیرند)

N4: پایین (توجه بیش از حد به اطرافیان و پاسخ و عکس‌العمل آنها و نیازها و دغدغه‌هایشان، و جدی گرفتن بیش از حد حضور دیگران می‌تواند زمینه‌ی بروز احساسات منفی را در ما افزایش دهد)

N5: بالا (اراده‌ برای مقاومت در برابر خواسته‌ها و هیجانات لحظه‌ای)

N6: پایین (آسیب‌پذیری در برابر استرس و ضعف در مقابل بحران‌ها)

منبع مطالب درون پرانتز: نوروتیک یعنی چه؟

 

در مورد سوال سوم هم چیزی نخواندم یا اگر خواندم الان حضور ذهن ندارم.