Menu
نویسنده مطلب : مریم خداشناس

مطلب مورد بحث:

آیا دوستان‌تان هنگام حمایت عاطفی از شما، اصول اولیه را رعایت می‌کنند؟


با سلام

من معمولا از MPC استفاده می کنم و ترجیح خودم هم دریافت این نوع پیام است. در خصوص افرادی که به کرات یک مشکل را تکرار می کنند و از اشکال دیروزشان درسی نمی گیرند و هر بار پس از رخداد منفی بجای پذیرش مسئولیت خود، به دیگران می تازنن از LPC استفاده می کنم. باید اعتراف کنم که برای آرام کردن خودم این نوع از ارسال پیام رو انتخاب می کنم و می دونم که کمکی به تسلای طرف مقابل نمی کنه. در پاره ای از موارد هم سعی می کنم بجای ارسال پیام LPC، سکوت کنم و از *چی بگم* استفاده کنم تا بار منفی تری را به طرف مقابل نیفزایم.

در خصوص پیام HPC فکر می کنم بشدت باید مراقب بود که اگر می خواهیم به طرف مقابل بگوییم  “قبلاً وضعیت مشابهی داشته‌ایم” در توصیف شرایط خودمان و سختیها و مصیبتهایی که کشیدیم بزرگنمایی نکنیم و اجازه بدهیم طرف مقابلمان داغدار اصلی! باشد. 
شاید یک مورد که قطعا HPC را انتخاب می کنم در ارسال پیام برای کسی است که عزیزی را در اثر مرگ از دست داده است.