Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

خطای هاله ای یا اثر هاله ای چیست و چه اثراتی ایجاد می‌کند؟


وقتی برای خرید یا عقد قرارداد وارد شرکتی میشوم که در چیدمان لوازم اداری نظم و انضباط را رعایت نکرده اند، همه جا گرد و خاک گرفته، و روی میزها نامرتب و شلخته است، از همان ابتدا فرض را بر بی نظم بودن همه‌ی کارهای آن شرکت میگذارم و با یک حس بدبینی وارد مذاکره میشوم. معمولا در اینگونه موارد، به سختی میتوانم به آنها اعتماد کنم. شاید خیلی جاها این حس بدبینی من درست باشد؛ اما موارد بسیاری هم بوده که قراردادهای خوبی را به دلیل همین حس بدبینی اولیه از دست داده ام.