Menu
نویسنده مطلب : محمد علی وادی خیل

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

اگر که بپذیریم که ما عملا در دو دنیا زندگی میکنیم ٬ یکی دنیای درونمان (به قول عرفا دنیای انفسی ) و دنیای بیرونی (به قول عرفا آفاقی) موفقیت در کدام دنیا رضایت بخش تر است؟

بنظر میاید ما میبایست در دنیای درون خودمان موفق باشیم و این کاملا به نظام ارزشی ما بر می گردد. به بیان دیگر باید بین مطلوبیت های فردی و مطلوبیت های اجتماعی تفاوت قایل شویم.

اگر موفقیت را در دنیای بیرون جستجو کنیم و این در تضاد با دنیای درونمان باشد احساس رضایت نخواهیم کرد.

در فیلم رستگاری از شاووشنگ جمله خوبی هست  که اشاره به این موضوع دارد : رستگاری از درون آغاز میشود