Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

کتاب مهارت حل مسئله


در زمینه کارهای فنی و مهندسی که افراد از محیط آکادمیک و تئوری وارد محیط عملی می‌‌شوند، گاها با تناقض‌ها و ابهامات بزرگی بین واقعیات دنیای کار در عمل و آنچه در کتابها نوشته شده است، مواجه می‌شوند.

معمولا مهندسان تازه‌کار اعتقاد زیادی به آنچه در دانشگاه آموخته‌اند دارند و در بسیاری از اوقات براساس این آموخته‌ها اعتماد به نفس بالایی داشته و کارهای خود را پیش می‌برند و نسبت به سابقه خود، عملکرد خوبی ارائه می‌کنند.

بعد از مدتی این مهندسین متوجه می‌شوند که آنقدرها هم که فکر می‌کردند، آموخته‌های دانشگاه در محیط عمل و کار واقعی، کاربرد ندارند و آنان مجبورند مسائل را به صورت عملی بیاموزند و به کار گیرند.

فاصله بین فهم این موضوع و انتقا مدل ذهنی از شکل آکادمیک و تئوری به شکل عملی و صنعتی شاید همان ناحیه افول در میانه راه باشد که فرد اعتماد به نفس و عملکرد چندان مناسبی ندارد ولی بعد از مدتی با رشد کیفی عملکرد مواجه خواهد شد.