Menu
نویسنده مطلب : رامین آزادمنش

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


اینکه چه می‌توانیم بکنیم که احتمال پشیمانی ما از تصمیم‌ها کاهش پیدا کند؟

به نظر من اگر ما هر تصمیمی که میگیریم مکتوب کنیم و شرایطی که در آن زمان با آنها مواجه بودیم و باعث شد که ما این تصمیم را بگیریم بنویسیم باعث می شود تا ما در آینده که همه ابهام ها برطرف شده و مسیر شفاف شده است کمتر پشیمان بشویم و اما چون نمی نویسیم و چیز هایی شفاهی زود از خاطره ما پاک می شود فکر می کنیم که شرایط گذشته مان نیز مثل الانمان بود و مدام افسوس گذشته را می خوریم

داستان رونالد واین، برای شما، در زندگی خودتان و اطرافیانتان، چه چیزهای دیگری را تداعی می‌کند؟

متن بالا این نکته را به ما یاداوری می کند که اگر ما به روحیات و علایقمان آگاهی و اشراف داشته باشیم و درست مثل آقای واین براساس روحیاتمان تصمیم بگیریم (نه براساس هر بادی که می وزد جهت حرکت خودمان را عوض کنیم) کمتر از تصمیماتی که در گذشته گرفته ایم پشیمان میشویم و همچنین بایستی به این نکته نیز توجه کنیم که اگر  المانی در گذشته تغییر می کند تغییرآن المان باعث چه دگرگونی در وضعیت الانمان می شود درست مثل این المان که اگر آقای واین در این شرکت می ماند آیا اپل به این شرکتی که الان است تبدیل می شد یا آینده دیگری پیدا می کرد و شاید هم در همان اول محو میشد و در اینصورت آقای واین نمی توانست راجع بهش کتاب بنویسد و پول دربیاورد