Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مصلی نژاد

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


توزیع ثروت و نابرابری
توماس پیکتی در کتاب “سرمایه در قرن ۲۱″، استدلال می‌کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می‌شود.
درواقع این، فاصله بین فقیر و غنی است که به سرعت نیز در حال گسترش است. توماس پیکتی با تحلیل آمار تاریخی قرن ۱۸ به بعد، نشان می‌دهد که در اکثر سال‌های دو قرن گذشته، نرخ بازگشت سرمایه بیش از نرخ رشد اقتصادی بوده است. این بدان معناست که درآمد حاصل از ثروت (درآمد سرمایه‌گذاری)، سریع‌تر از درآمد کل جامعه رشد می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌داری به‌طور ذاتی نابرابری درآمدی و تمرکز ثروت را افزایش می‌دهد. به‌طور خلاصه، او در این کتاب، شواهدی بر این ادعای رایج که «نظام سرمایه‌داری، ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند» ارائه می‌دهد.
به عبارت دیگر، او عقیده دارد کشورهای توسعه‌یافته، از یک نظام سرمایه‌داری که بر اساس توانمندی‌های افراد بنیان گذاشته می‌شد و این کارآفرینان و مدیران لایق بودند که ارتقا می‌یافتند، اکنون تبدیل به “نظام سرمایه‌داری‌ ارث‌محور” شده است که بخش اصلی درآمد در این نظام را تنها نصیب افرادی می‌کند که ثروت خود را از راه “ارث” به دست می‌آورند.
معمولاً ثروت بیشتر از محل سرمایه تأمین می‌شود تا از محل کار و معمولاً انباشت ثروت بیشتر در میان قشرهای ثروتمندتر رخ می‌دهد و باعث افزایش نابرابری می‌شود. آقای پیکتی ارث را نیز در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در کتاب، بحث شده که روند افزایش نابرابری از قرن هجدهم روندی رو به رشد بوده و این روند بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۵ متوقف شد و به حالت معکوس درآمد. علت این امر ازجمله شرایط خاص و ازجمله جنگ‌های جهانی، رکود شدید اقتصادی دهه بیست میلادی و از بین رفتن ثروت طبقه نخبه بود که باعث شد دولت‌ها اقداماتی را برای بازپخش درآمد انجام دهند. این امر، به علاوه رشد اقتصادی سریع باعث شد که از اهمیت ثروت ناشی از ارث کاسته شود. در کتاب آمده است اکنون جهان دوباره به سمت سرمایه‌داری”مبتنی بر ثروت والدین” می‌رود. اقتصادی که ثروت ناشی از ارث، اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و ساختار طبقاتی جامعه ساختار محکم مبتنی بر انباشت ثروت است.
یعنی پول، پول می‌آورد! یا به عبارت دیگر:
Success breeds success
موفقیت، موفقیت می آورد؟