Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها


یکی از تمرین هایی که در نقشه راه درس تفکر سیستمی برای درک مفهوم تفاوت روند و رویداد اشاره شده بود مورد زیر بود:

“یک روزنامه را بخرید و چند مقاله‌ی تحلیلی آن را بخوانید. بعد از مطالعه‌ی این درس، می‌توانید قضاوت بهتری در مورد عمق تحلیل آن گزارش‌ها داشته باشید”

لذا من یکی از مقالاتی را که اخیرا در روزنامه همشهری که به بررسی سفر اردوغان به تهران پرداخته اینجا آوردم:

http://s8.picofile.com/file/8308678900/Flash.bmp

همانطور که نویسنده مقاله تاکید داشته تغییر رویه ترکیه در روابطش با ایران را مقطعی دانسته و به رویکردی که در این سالها در روابط خارجی داشتند پرداخته و از مسئولین خواسته که “رویداد” دیدار اردوغان از ایران را یک تغییر “روند”  دائمی نبیینند.

به نظر می رسد نویسنده مقاله درک صحیحی از تفاوت رویداد و روند داشته است.