Menu
نویسنده مطلب : رضا صبوری نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف ساختار ماتریسی چیست و این ساختار چه ویژگیهایی دارد؟


من این تجربه را نه در محیط کار بلکه در دانشگاه تجربه کرده ام، علاوه بر اینکه باید درس های اتخاذ شده اون ترم رو میگذروندم یعنی روزهای مشخصی رو باید سر کلاس میرفتیم اما وقتی هر کدوم از اساتید بخشی از نمره هاشون رو منوط به انجام پروژه میکردند دیگه خاطره خوبی نمیساخت