Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟


من از جمله آدمهایی هستم که به شدت به زمان و مدیریت زمان حساسم . منتها بزرگترین مشکل من آدمهایی هستن که به اولویت های من ارزش قائل نیستن و با بدقولی ها و بی توجهی به برنامه های من باعث عصبانیت من میشن.

و شاید یکی از بزرگترین مشکلات من در مدیریت زمان، بی هنر بودن من در نه گفتن وهمراهی دیگرانه .