Menu
نویسنده مطلب : سید احمد بنی جمالی

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


من تصور می کنم در جوامع علمی و مدرن افراد پرسشگر جزو محترم ترین افراد محسوب می  شوند و اصولا دوران روشنگری در مغرب زمین با پرسش  یا اگر دقیق تر بگو ئیم با شک  کردن آغاز شده است و یکی از دلایل پیشرفت آنها نیز همین بوده است. درست در جهت مقابل در فرهنگ ما متاسفانه به دلایل بسیار پرسشگری چندان احترام آمیز به نظر نمی رسد و غالبا به افراد پرسشگر با دیده تخفیف و حتی تحقیر می نگرند.  پرسشگران آدم های مزاحم و سمجی محسوب می شوند که آرامش جمع را به هم می زنند.  در محافل مذهبی هم  با تغییر نام پرسش و سوال به «شبهه» به طور کلی مسئله رنگ و بوی الحاد و کفر به خود می گیرد و اشخاص در پرسشگری با احتیاط برخورد می کنند و افراد شبهه دار و شبهه ناک چندان قدر نمی بینند و طبیعتا بر صدر نمی نشینند .  به گمان من تا زمانی که تغییر نگرش فرهنگی در این خصوص صورت نگیرد و پرسشگری به یک ارزش تبدیل نشود چندان اتفاقی نخواهد افتاد.

اولین گام برای خود من در این راه تشویق فرزندانم به پرسشگری بوده است. به آنها آموخته ام که از واژه «چرا؟» زیاد استفاده کنند😊

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟