Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن


نوازش منفی :

تمام عباراتی که ذیل این جمله می آیند. البته با حالت شوخی بیان می شوند.

با این حرفت منو زدی نیست ونابود کردی

نوازش مثبت :

کسی که ماشین خودشو برای صافکاری ورنگ به یک صافکار و نقاش حرفه ای داده ، بعد ازشنیدن کارهایی که استاد صافکار برای تعمیر ماشین انجام داده  این جمله رو می گه :

کارت درسته اوسا

نوازش غیر کلامی :

افراد سیگاری بعد از اینکه فرد سیگاری طرف مقابل با فندک یا کبریت سیگار آنها را روشن می نمایند با انگشت نشانه به آرامی بر پشت دست او می زنند.

نوازش والدانه :

مادری که از محل کار با خانه تماس می گیرد و به فرزندش یادآوری می کند تا ساندویچی را که برای ناهارش آماده کرده با خود به مدرسه ببرد.

نوازش بالغانه  :

آقای اقتصادی به همکارش آقای بورس خواه خطاب می کند این دفعه مثل دفعه قبل طمع نکنی، سهامت اگه ۳۰ درصد رشد کرد بفروش بره چون ممکنه یک دفعه سقوط کنه.

نوازش مشروط :

پدری که از فرزندش بخاطر سرکشی به مادر بزرگ ناتوانش قدردانی می کند.

نوازش نامشروط :

افراد نیکوکاری که به صورت داوطلبانه برای نظافت و استحمام افراد ناتوان در آسایشگاه کهریزک به آنجا می روند.