Menu
نویسنده مطلب : الیسا رهرو

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


امیدوارم استاد مصطفی ملکیان (فیلسوف و استاد اخلاق) را بشناسید. ایشان در درس اخلاق کاربردی، از سه نوع اخلاق اسم می برند که می توان به وسیله آن در دوراهی و یا چند راهی های اخلاقی، تصمیمات روشن تری گرفت: 
اخلاق وظیفه محور: این اخلاق می گوید توباید به وظیفه ات عمل کنی. تحت هر شرایطی. این اخلاق، مطلق گرا هم هست.
اخلاق نتیجه محور: این اخلاق می گوید تو باید نتیجه عمل خود را نگاه کنی  ملاک نتیجه هم «کمترین رنج به کمترین انسانها و بیشترین لذت و خیر به بیشترین انسان ها».
اخلاق فضلیت محور: می گوید باید کاری را انجام دهی که فضایل اخلاقی را در تو افزایش دهد و از رذایل اخلاقی تو را دور کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مورد این داستان:
طبق اخلاق وظیفه محور: سوزن بان موظف است به وظیفه اش طبق قانون عمل کند. پس طبق این اخلاق، چه هشت کودک در آن ریل باشند و چه یک کودک، وی باید قطار را به آن سمت هدایت کند.
طبق اخلاق نتیجه محور: کمیت مهم است. بنابراین سوزن بان، قطار را به سمت یک کودک هدایت می کند. 
طبق اخلاق فضیلت محور: طبق این مدل اخلاقی می توان گفت که آن یک کودک، درستکار تر بوده و فضیلت بیشتری دارد. پس باید نجات پیدا کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر شخصی من:
من به دراز مدت، نتایج بعدی و حوادث بعدی فکر می کنم (نتیجه محور) و اقدام می کنم. در نتیجه  اگر بخواهم این مثال را(نه درباره این کودکان بیگناه) به کل جامعه و محیط کاری بزرگ تعمیم بدهم(وظیفه محور)، (هر چند کودک بودن آنها مرا متاثر می کند) اینگونه استدلال می کنم:
قطار را به سمتی هدایت می کنم که لاجرم (در این حادثه) افراد بیشتری از دست می روند. اما و یک امای مهم، معتقدم این حرکت در دراز مدت منجر به گسترش درستکاری و عبرت کسانی که به قانون عمل نمی کنند، می شود. از آن پس کودکان کمتر به سمت آن ریل می روند و پاداشی نیز به اقلیت درستکار داده میشود تا به اکثریت تبدیل شوند.
کما اینکه برعکس آن را در جامعه شاهد بوده ام. که به نفع اکثریت اشتباه کار، اقلیت درستکار فدا شده اند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟