Menu
نویسنده مطلب : منیر محمدی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

در بحث تناسب شاخه و ریشه  :

“موقعیت‌ تو، رابطه‌های تو و در یک کلام داشته‌های تو، اگر به تناسب از درون در آنها ریشه دوانی و از بیرون بر آنها سایه بیندازی، نعمت خواهند بود.”

احساس می کنم موفقیت، درخت پر شاخه و کم ریشه ای شده است. شاید این عدم تناسب درونی و بیرونی باعث شده موفقیتهایمان پایدار نباشد.

به راستی

آیا آنچه که من می خواهم از درون با آنچه که برایش تلاش می کنم در بیرون در یک راستاست؟

آیا قبل از اقدام به هر کاری، مهارت تفکر در مورد آن را بدرستی آموخته ام ؟