Menu
نویسنده مطلب : فرشته فهیمی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


خوندن این مطلب باعث میشه نگاه دیگری به دنیا داشته باشم .

از رویداد به دنیا آمدن یک نوزاد که روند بارداری و حتی قبل از اون رو طی میکنه تا روند زندگی که به رویداد مرگ منتهی میشه و باقی روندها و رویدادها که در این دو خلاصه بشه شاید

روندها و رویدادهای زیادی هست که باید بهشون فکر کنم ، شاید با قطع بعضی روندها بشه جلوی بعضی رویدادها رو گرفت و حتی با شارژ کردن بعضی روندها به رویدادهای خوبی رسید .

 

عالی بود . بهتره بیشتر فکر کنم