Menu
نویسنده مطلب : مهدی عبطان

مطلب مورد بحث:

آن‌کس که راه حل مسئله را می‌دانست، عاشق مسئله شده است


بنده مثال مشهودی که در این زمینه به ذهنم رسید این بود که شخصی قرارداد پیمان مدیریت جهت ساخت و ساز می بندد پروژه ای که باید دو ساله تمام میشده را چهارساله انجام داده و به جهت نفع شخصی و اینکه پروژه طولانی شود به عمد نیرو و پیمانکار غیر متخصص را وارد پروژه می کند و مصالح و متریال مورد استفاده را با قیمت بالاتری خریداری می کند که این باعث می شود پروژه با قیمت تمام شده بالاتری ساخته شود  و بالطبع درصد بیشتری را عاید خود می نماید که مصداق همان شخصی است که برای حل مشکلی استخدام شده ولی به بقا آن عشق می ورزد.