Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟


سلام

پیشنهادتون بسیار خوبه و فقط نیاز به زمان داره و خوراک اون داده ست. اگر بتوان کشاورزان رو ترغیب کرد که اطلاعات درست بدن، خیلی استفاده های دیگری هم میشه از طریق این اطلاعات انجام داد و بسیار سودمند خواهد بود. یکی از اساسی ترین مشکلات در بخش کشاورزی، عدم اندازه گیری صحیح برخی از پارامترها ست.