Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


سبک رفتاری من  یا حرف زدن با خودم در مورد بازی میدانم..هست اما… بیشتر مربوط به تعویق انداختن کارها میشه:

میدانم هر روز باید زبان تمرین کنم تا امادگی لازم رو داشته باشم اما هر وقت نیاز شد شروع میکنم

میدانم باید با برنامه ریزی کار رو شروع کنم اما فعلا وقت برنامه ریزی رو ندارم

میدانم هر روز باید دو درس از متمم رو بخونم ولی هر وقت کارهای دیگر رو انجام دادم میخونم.