Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


نظر من در جامعه ما اگه نگم ۱۰۰ درصد ، ۸۰ درصد آدمها مهر طلب هستن و همین انتظار رو هم از دیگران دارن در اکثر برنامه های تلویزیونی و حتی برنامه های کودک این بیماری به وضوح دیده میشه و این از کودکی به ما آموزش داده شده ..