Menu
نویسنده مطلب : سمیرا اکبری

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


اول لازمه که برای این مطلب عمیق ازتون تشکر کنم.

برداشت من از این مطلب اینکه خیلی ها هستن که به هردلیلی نمی تونن آنچه که طی سالها فراگرفتند و یا مهارت هایی که کسب کردند به درستی به مرتبه ظهور برسونند حالا این می تونه به دلیل عدم اعتماد به نفس، ترس از عدم تآیید و یا نداشتن فرصت مناسب از سوی جامعه باشه خوب این یعنی عدم استفاده درست از منابع انسانی. از طرفی افرادی هم هستن که بدون داشتن مهارت کافی و یا اندیشه و علم درست توی هر زمینه ای وارد می شن و اتفاقا پذیرفته هم می شن حالا این میتونه به خاطر دلایل زیادی باشه. ولی در این مورد هم کارها و اقداماتی انجام می شه که نه تنها فایده ای نداره بلکه باعث هرز رفتن انرژی و منابع می شه.