Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


این استعداد من رو یاد یک مبحثی که در مورد ذهن همگرا و ذهن واگرا خونده بودم انداخت. به نظرم کسانی که از استعداد استقرا برخوردار هستند، در پیدا کردن راه حل های متنوع برای یک مسئله مشخص می توانند، موفق تر عمل کنند. دیدن شباهت در جواب بین راه حل های متفاوت یک مسئله به نظر از استعداد استقرا سر منشا میگیره که به یک توانمندی تبدیل شده باشد. درست مثل فردی که می تواند یک سوال ریاضی رو از ۲ یا ۳ روش حل بکنه و مطمئن باشه که جواب تمام روش ها درست هستند.