- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نسترن

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من واقعا این حس رو بارها تجربه کردم که وقتی هدفی داشتم که برام خیلی خیلی ارزشمند بوده و برای رسیدن بهش هم خیلی تلاش کردم، و با خودم فکر می کردم که اگر به قلان جا برسم دیگه حالم خوب میشه و دنیا جای قشنگی برای زندگی من میشه، بعد از اینکه به اون هدف رسیدم واقعا خیلی زود برام عادی شده، انقدر عادی که گاهی یادم میره چقدر داشتن اون موقعیت یا دارایی ، برام مهم  و حیاتی بوده. و همیشه این سوالات رو از خودم پرسیدم (حتی اگر هر دفعه از جواب دادن بهشون طفره رفتم)  :

این واقعا همون چیزی بود که من میخواستم؟

اولویت های زندگی من چیه؟ زندگی کاریم؟ زندگی تحصیلیم؟ زندگی خانوادگیم؟ زندگی عاطفیم؟

اصلا موفقیت هایی که توی هر کدوم از این حوزه ها دارم دنبالش می گرم، برای رسیدن به چیه؟ برای رسیدن به آرامش؟ برای رسیدن به حال خوب؟ برای شاد بودن؟ برای احساس خوشبختی؟ برای رضایت داشتن؟