Menu
نویسنده مطلب : افشین عباسپور

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


برای من در حوزه کاری تصمیم برای اولویت انجام چند کار چالشی که نیاز به R&D  دارد از سیستم یک بررسی میگردد . معمولا برای برخی افراد دلایل و توجیحاتی از جنس سیستم دو بیان میگردد ولی  توضیح آنها کمی دشوار می باشد . من معمولا بر اساس تجربیات و مدل ذهنی خودم این اولویت ها را تعیین میکنم و گاها پژوهشگران (کارمند) توضیح میخواهند که چرا این کار باید قبل از فلان مورد انجام شود که توضیح آن هم همیشه راحت نیست !  !  !