Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه (شاخصهای کلان اقتصادی)


تمرین اول)

به نظر میرسد تعداد بالای بیکاران در کشور ما، و تعداد بیشتر افرادی که شاغل هستند اما از سطح درآمد پایینی برخوردارند، باعث پایین آمدن GDP در ایران شده است. اگر قرار باشد من قدمی برای ارتقاء این شاخص در کشورمان بردارم، بهتر است خرده مهارتهایی که در زمینه خوداشتغالی یاد گرفته ام را به دیگران بیاموزم، و به جریان کارآفرینی و تولید در کشور کمک کنم. از این طریق قدرت خرید خانواده ها و بالطبع شاخص GDP هم ارتقاء پیدا میکند.

تمرین دوم)

صنعت نساجی، یکی از بزرگترین و گسترده ترین صنایع فعال در کشور است، که شامل تامین مواد اولیه، تولید، و توزیع پوشاک و محصولات نساجی میشود. این صنعت حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خودش اختصاص داده است.