Menu
نویسنده مطلب : سمیه محمدنیا

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


باسلام

 

تعریف کاریزما از نظر من : در هر مقطع از زندگی من افرادی بوده اند که با شروع صحبتها می خواهی تا آخرین کلمه حرفشان را بشنوی فارغ از زیبا سخن گفتن و فن بیان آنها دلنشین صحبت میکنند می خندند می نشینند راه می روند و حتی دست خود را زیر چانه شان می گذارند!

 

پنج ویژگی : صمیمیت و آشنایی از نگاهشان می بارد ، کلامشان شیرین است ، صداقت در کلماتشان موج می زند ، حرفهای دل آدم را می زنند و همه چیز را کامل می دانند.

 

رابطه مخاطب : صمیمی و صادقانه

 

انگیزاننده ها : آدمهایی مثل خودشان کمتر از خودشان و بیشتر از خودشان

 

دوستان یک فرد کارزماتیک : به نظر من همه