Menu
نویسنده مطلب : محسن مسلمی

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


من فکر میکنم بعضی از رفتارهای غلط ما به مرور تبدیل میشه به مهارت. مثلا دروغ گفتن، به قول فامیل دور بعضی ها اینقدر خوب دروغ میگن که آدم حیفش میاد باور نکنه. چیزی که من باید ترک کنم بعضی از این رفتارهای غلطه که نمیدونم چقدر مهارت دارم. مثلا انجام چند کار همزمان با هم و اینکه حواسم به چند چیز هست. تجربه های قبلیم منو مجبور کرده این مهارتو پرورش بدم و همزمان چندتا کارو پیگیری کنم.

من چون زمینه کاری خودمو عوض کردم و دوتا زمینه کاملا متفاوت فعالیت داشتم بعضی از تجربه ها و مهارتهای مربوط به شغل قبلیم (فعالیت در پروژه های اجرایی)،  در حال حاضر کاربرد و استفاده ای در شغل جدیدم نداره. که باید از سبد مهارتی حذف کنم و مورد دیگه ای به نظرم نمیاد.

در کل مهارتی که باید کنار بگذارم انجام چند کار همزمانه تا بتونم فضای کافی برای رشد مهارت تمرکز کردن بیشتر رو یاد بگیرم که احساس میکنم ارتباط مستقیمی با هم دارن.