Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره


باسلام

راهکار سوم در برخورد با اتهام پست بودن.

در اینجا باید با جدا کردن این رویداد از احساس خود ممکن است مطالب زیر به ذهن برسد. من چه کاری کرده ام که او این حرف را به من گفت. نکند صحبتی که در مورد اعتراض به مساله اضافه کاری مطرح کردم و خودم را با همکارانم مقایسه کردم باعث اینکار شده است. یا دیروز توی راهرو داشتم می خندیدم فکر کرد دارم به او می خندم.

راهکار چهارم: من به او اعتراض کردم و او از دست من ناراحت است بنابرین این رفتار واکنشی است که قابل پیش بینی بود. یا در مورد بی خاصیت بودن می توان گفت که من کاری را قرار بود دیروز تمام کنم و تحویل دهم هنوز تحویل نداده ام احتمالا به این دلیل به من بی خاصیت می گوید.