Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


به نظر من یادداشت برداری یکی از راه های خوبی هست برای کند  کردن یادگیری مثلاً خود من وقتی در حال یادگیری زبان انگلیسی بودم سعی کردم از کلماتی که معنی آنها رابه یاد نمیاوردم  مثال پیدا کنم و اون مثال  در یک دفترچه جداگانه می نوشتم.  به خصوص برای کلماتی که چند بار  مداوم آنها را در متن دیده بودنم  ولی معنی اونها رو به خاطر نمی‌آوردند.

این کار باعث می شد که من معنای این کلمه را با یک مثال واقعی در ذهن خودم هک  کنم و بعلاوه میتونستم با یک سری از کلمات جدید در زبان انگلیسی آشنا بشم و این باعث می‌شد که دایره لغات درون ذهن من بیشتر بشه.