Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟


نمونه بارزی که در ذهن دارم مدیر بخش خرید شرکتمان است. این شخص که ایتالیایی هست با توجه به دانش محدودی که از طریق سه نفر مهندس خریدی که داشت از بازار ایران به دست آورده بود، به مدت یک سال خرید قطعاتی مانند یاتاقان ها و فیتینگها که عمدتا وارداتی بوده و تنوع زیادی دارند را در ایران غیرممکن می دانست و همواره از این تئوری استفاده می کرد که مارکت ایران فاقد منابع لازم برای تامین موارد مورد نیاز ما است. اما این یک مدل بود که حاصل توانایی پرسنل آن زمان این شخص بود اما پس از گذشت مدتی و استخدام دو نفر مهندس خرید بسیار توانمند که با بازار ایران در این حوزه کاملا آشنا بودند، مشاهده کرد که افراد جدید توانایی خرید همه موارد مورد نیاز پروژه های ما را با قیمت رقابتی و در زمان مناسب دارا هستند. اینجا بود که مشاهده کرد مدل قبلی به هیچ وجه فراگیر نبوده و نمی توان از آن برای پیش بینی آینده استفاده کرد لذا از اشتباه بودن مدل خود برای کل بازار ایران مطلع شد و دیگر از آن حتی به عنوان یک مدل استفاده نکرد چه برسد به یک تئوری.
نتیجه گیری: مدل ها شرایط فعلی ما را نشان میدهند اما به هیچ وجه تضمینی وجود ندارد که در آینده یا در شرایطی دیگر جوابگو باشد. اما تئوری باید در شرایط متفاوت و در پاسخ به آینده جوابگو باشد.