Menu
نویسنده مطلب : رز

مطلب مورد بحث:

مت ریدلی - آیا انسان روزهای بهتری پیش رو دارد؟ (بخش سوم)


متن خیلی جالبیه .وقتی که خوندمش به این فکرکردم که خب واقعا درخیلی اززمینه ها وضع فعلی بهترازوضع قبلیه .فکرمیکنم اگه خوب نگاه کنیم متوجه میشیم مابطور مطلق نمیتونیم بگیم آینده خیلی بدی درانتظار زمین و زمینیهاست .شاید دربعضی اززمینه وضع بدتربشه و مکان و زمانی هم که مادراون زندگی میکنیم درپیش بینی وضعیت آینده نقش داره فقط  محققان که خب بطور وسیع و گسترده همه ابعاد زندگی رو درنظر میگیرن و بررسی میکنند میتونن پیش بینی صحیح تری رو ارائه کنند .

واقعا همه ما شنیدیم که بچه ها درقدیم براثر بیماریهای متفاوت می مردند و امروزه درپی پیشرفت علم پزشکی این اتفاق خیلی خیلی کمترمیفته وازطرفی درگذشته مردم احساس عاطفی بیشتری نسبت بهم داشتند و نسبت بهم بی تفاوت نبودند و درحال حاضر اوضاع اینجوری نیست .پس مطلق خوب یا بد نداریم