Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

تعریف خلق در روانشناسی چیست؟


سلام.

خیلی متن را دوست داشتم و منتظر ادامه ی آن هستم.

فرمودید هر انسانی در هر لحظه، ممکن است انواع احساسات و هیجانات را به صورت همزمان تجربه کند. اما خلق، نامی است که بر روی برآیند آنها گذاشته می‌شود.

یک تجربه ی شاید بدون پشتوانه ی علمی:

بارها چنین تجربه ای داشته ام که وقتی مدتی طولانی درگیر یک خلق بخصوص هستم، دیر یا زود به جست و جوی علل آن می پردازم. مخصوصا اگر خلقی منفی و دوست نداشتنی باشد، این جست و جو را بیشتر جدی می گیرم بلکه بتوانم سریعتر از دستش خلاص شوم.

نکته ی جالب توجه برایم این بوده که معمولا در همین جست جو به مجموعه ای از علل می رسم و حتی به طور همزمان با شناسایی علل مختلف، مشخص می شود که سهم کدام احساس یا هیجان یا رخداد  در ایجاد آن خلق بیشتر بوده است.

به گمانم هر چه بیشتر وقت صرف شناخت خودمان و نزدیک ترین کسان مان کنیم، پیدا کردن این مجموعه ی احساسات و هیجاناتی که خلق خاصی را ایجاد کرده اند راحت و شناسایی حس یا هیجان ِ دارای بیشترین سهم هم ساده تر می شود.

این گونه راحت تر می توان خلق را مدیریت نموده و بر نتایج مثبت یا منفی ناشی از آن غلبه کرد.

ممنونم.