Menu
نویسنده مطلب : فاطمه كریمی

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


معمولا سر کلاسهای درسی پیش می آمد که نظر نمیدادم یا اگر سوالی مطرح میشد و پاسخی به ذهنم میرسید فکر اینکه اشتباه باشه مانع از ابراز آن میشد بعد که بقیه یا خود استاد پاسخ میدادند میدیدم که پاسخم صحیح بوده در واقع ترس از اشتباه مانع این خوابرازی می شد. بعدها با تمرین غلبه کردن بر ترسها در تمام کلاسهایی که حضور دارم با هر موضوعی سعی میکنم که فعال باشم همین باعث افزایش یادگیری و  بهره بردن و همچنین بالا رفتن عزت نفسم شده است.