Menu
نویسنده مطلب : مصطفی قاسمی

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | کودک درون


توی محیط کار کمتر در وضعیت کودک قرار می گیرم ولی چند وقت پیش با یکی از همکارانم قرار بود به یک جلسه مهم برویم و یکسری از مشکلات را مطرح کنیم وقتی در جلسه رفتیم در کمال ناباوری همکارم تمام مشکلاتی رو که از قبل هماهنگ شده بود را کم اهمیت می دونست و بیشتر از اینکه طرف مجموعه خودمان باشد طرف روسا بود. در اون لحظه چند کلام تند گفتم که احساس می کنم در وضعیت کودک قرار گرفتم. ( وضعیت کودک طغیانگر ) می خواستم جلسه رو ترک کنم که به سختی خودم رو کنترل کردم هر چند خشم از چهره ام هویدا بود.