Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


برای پاسخ به این تمرین رفتار تلاش برای موفقیت در کنکور ( که هدف های زیادی را می تواند در بر داشته باشد ) به ذهن من می رسه، به گمانم به این علت که زمان زیادی با این رفتار آشنایی داشتم. برای بررسی این پنچ پرسش به این رفتار در میخاییل، یک دانش آموز تلاشگر و سخت کوش، می پردازم.
۱- چه شد که میخاییل به طور ویژه برای نتیجه گرفتن در کنکور درس خواندن را آغاز کرد؟ او پیش از این هم پسر درسخوانی بود اما از آن پس با یک تفاوت مهم درس می خواند.
۲- چه چیز میخاییل را بر آن داشت که بیش از یک سال با جدیت درس خواندنش را ادامه دهد؟
۳- چه چیز باعث شد میخاییل به دنبال به دست آوردن رتبه تک رقمی و پذیرفته شدن در رشته ای خاص و در دانشگاهی خاص باشد؟ با این که این موارد مستلزم تلاش شبانه روزی است و او می بایست از بسیاری از چیزهایی که میخاییل را میخاییل می کرد دست می کشید و تفریح و بسیاری از جنبه های یک زندگی عادی را کنار می گذاشت و یا بسیار کاهش می داد…
۴- چرا میخاییل پس از مدتی نه برای هدف هایی که گفته شد و تنها به این خاطر ادامه داد که در آینده پشیمانی از بابت پا پس کشیدن نداشته باشد؟
۵- چرا میخاییل در یک برهه دیگر آن گونه که باید درس نخواند و خودش را با کارهایی بیهوده سرگرم کرد؟