نیما خسروانی - تعریف مهارت چیست؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نیما خسروانی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


سلام به دوستان متممی.
مهارت هایی که میتونم اضافه کنم،
مهرت مدیریت یا بهتر بگم سرپرستی تعداد بالای نیرو
مهارت برنامه ریزی برای قبل از تولید
مهارت مسئولیت پذیری
مهارت انجام حرفه ای کار ها
مهارت سوال پرسیدن
مهارت برقراری ارتباطات قوی و سریع در سازمان
مهارت عدم دخالت در امور نامربوط
مهارتپیگیری خواسته هام(البته همه این ها و موارد خیلی بیشتر مربوط به آخرین محیط کارم هست که الان اونجا نیستم)
دو موردی که برترم:مدیریت نیروهای کارگر در کارخانجات،مهارت مسئولیت پذیری.
الگوی خودم پدرم.
خلاق،قبول شرایط خاص و راهکارهای خاص،ارتباط برقرار کردن سریع،مهارت فداکاری،مهارت فنی