Menu
نویسنده مطلب : بهمن

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


۱- در یک سازمان فرضی تصمیمهای مدیر برای ثبات و پایداری:

الف) سازمانی را در نظر بگیرید که مدیر برای جبران نقدینگی از وام بانکی کوتاه مدت استفاده میکند و امیدوار است که در آینده نزدیک (بدون هیچ استراتژی و برنامه ریزی دقیق و جساب شده) مشکلات نقدینگی شرکت به علت یک سری تغییرات محیطی (مثلا تغییر فصل برای محصولاتی از جنس نوشیدنی )با بالا رفتن فروش میتواند شرایط مالی شرکت را ثابت نگه دارد ، طبیعی است که با چنین روندی و با عدم ایجاد زیرساختهای لازم در زمینه محصولات و خدمات و منابع انسانی و تکنولوژی و استراتژیهای فروش و بازاریابی و … ثبات ایجاد شده موقتی و پایدار نیست و پس از مدتی ، سازمان دچار چالشهای جدی خواهد شد.

ب) در سازمان فرضی اگر انگیزه کارکنان به علت نگرانی از عدم امنیت شغلی کاهش یابد و مدیر آن سازمان بدون آسیب شناسی جدی و کارشناسی شده ، با یک سری مفروضات شخصی بخواهد با افزایش حقوق و دستمزد رضایت و انگیزه کارکنان خود را ارتقا دهد در چنین مواقعی شاید اوضاع فعلی کمی بهتر شود و به حالت ثبات برگردد ولی تا مسئله اصلی کارکنان به شکل جدی حل نگردد ، اوضاع پایداری از نظر انگیزه کارکنان بوجود نخواهد آمد و حاصل تصمیم اضافه کردن حقوق باعث افزایش هزینه های جاری و پایین آمدن سود شرکت خواهد شد که در آنصورت وضعیت شرکت نسبت به گذشته به مراتب بدتر خواهد شد چراکه شرکت اینبار شاید با دو مسئله جدی یعنی کمبود نقدینگی و پایین بودن انگیزه کارکنان مواجه خواهد شد.

ج) ولی اگر مدیریت شرکت به کمک مشاورین زبده علت پایین بودن انگیزه کارکنان را که مربوط به عدم امنیت شغلی به خاطر قراردادهای کوتاه مدت بود را آسیب شناسی میکرد شاید میتوانست تحت شرایطی مثلا به شرط بالا رفتن بهره وری شرکت ، قول مساعدی را برای عقد قراردادهای دراز مدت را به کارکنان بدهد که در اینصورت ضمن پایین آمدن هزینه های جاری و ارتقا فروش ، انگیزه کارکنان افزایش میافت.

۲- در یک سازمان فرضی تصمیمهایی که ثبات و پایداری را میتواند همزمان ایجاد کند.

در بعضی از سازمانها کارکنانی وجود دارند که علیرغم داشتن سوابق و تعهد بالا ، به علت پایین بودن تخصص نمیتوانند در شرایط جدید شرکت مفید باشند که متاستفانه برخی از مدیران اخراج و جایگزینی آنها را تنها راه حل ممکن میدانند و این در حالی است که نه تنها اخراج افرادی باسابقه بالا هزینه های زیادی برای شرکت دارد بلکه از سوی دیگر پیدا کردن افراد متعهد کار بسیار دشواری است ، لذا مدیران زبده و متخصص که دارای تفکر سیستمی میباشند ،برخورد های سنجیده ای با چنین مسائلی میکنند به عنوان مثال با آموزش کوتاه مدت و میان مدت (ضمن خدمت) کارکنان متعهد در جهت ارتقا تخصص و انگیزه آنها موارد پیش امده را به شکل پایدار حل میکنند و موجب حفظ ثبات اوضاع فعلی شرکت میشود.

۳- شرکت بازرگانی پروفرما فروش چگونه میتواند ارزش افزوده ایجاد کند؟

برای ایجاد ارزش افزوده میتواند همراه فروش پروفرما فعالیتهایی نظیر:

۱- آموزش تدارکات خارجی ۲- ترجمه کاتالوگ ۳- مشاوره فنی و اقتصادی به مشتریان ۴- ایجاد تیم فنی برای نصب و راه اندازی دستگاه ها ۵- گارانتی و … انجام دهد. با تشکر