Menu
نویسنده مطلب : حسین شورستانی

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


یک مدل ذهنی که بر اساس الگوهای ذهنی متعددی در ذهن خیلی از مدیران ما نقش بسته است اینست که چند صباحی که بر مصدر مدیریت هستید باید بیشتر به منافع شخصی و آینده زندگی بود تا منافع سازمانی ، ملی و بیت المال

نمونه های بسیاری از اختلاس های مشاهده شده بر اساس همین مدل ذهنی است