Menu
نویسنده مطلب : هادی آقازاده

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


در نظام سلامت، به جای اصلاح زیرساخت های جمع آوری داده و اصلاح ساختار پرداخت (از Fee For Service) به روش های جدید مثل Value Base Healthcare مایکل پورتر، فقط دنبال طرح های مسکن وار مثل طرح تحول نظام سلامت و … افزایش سطح پوشش بیمه ای بدون منابع مالی درست و … هستند

تخت جدید می خرند

و اینکه به جای بهداشت بر درمان تمرکز کرده اند