Menu
نویسنده مطلب : اسحاق خدایار

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


 
گهگاهی در زندگی وقتی در جایی از ما اشتباهی سر میزند، ما با حسِ غم‌انگیزی آن را مرور میکنیم و به گزینه‌های دیگری جاگزین که پایانِ این چنین دردآوری نمیداشته فکر میکنیم و با خود میگوییم‌ “ای کاش آنطور کرده بودم و اینطور نکرده بودم!!” به این نوع تفکر، تفکر خلافِ واقع (Counterfactual thinking) میگویند.(یعنی به موارد و انتخاب‌های خلاف آنچه به وقوع پیوسته می‌اندیشیم.)
چند پیش به پادکست که در همین مورد اختصاص داده شده بود، گوش میدادم. با وجود درد و رنج که این نوع تفکر به همراه دارد، مزیت‌های آن نیز ذکر شده بود. که مهم‌ترین آن یادگیری و بهتر عمل کردن در موارد بعدی است. اشتباه و بعد همچنین تفکری، وضعیت را برای ما واضح نموده و حالی مان میکند که در شرایط این چنینی در آینده؛ چی گزینه‌های پیشرو داریم، با چی روشی پیش برویم و چطوری میتوانیم به نتایج بهتر و مفیدتری نایل آئیم.

 

فرق بین ما آدم‌ها در اشتباه کردن و نکردن نیست،

بلکه درین است که سطح عملکرد ما بعد از آن چی اندازه بهتر شده است.