Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


بازه‌ی زمانی سیاه من، به مطالعه‌ی درس اولیت‌بندی کارها و فعالیت‌ها (ماتریس آیزنهاور) اختصاص داشت.

قبل از شروع، یک Desktop جدید ایجاد کرده و فقط در آن Browser‌ با همان یک صفحه‌ی درس ماتریس آیزنهاور را باز کرده و باقی نرم‌افزارها را بستم. Notificationهای لپتاپ را هم در حالت Alarms Only گذاشتم.

بر روی موبایلم هم با اپلیکیشن Forest یک بازه‌ی زمانی ۴۰ دقیقه‌ای انتخاب کردم. Notificationهای موبایلم را چند سال است که بسته‌ام.

پنجره‌ی باز خانه را نیز بستم که سر و صدای بیرون حواسم را پرت نکند.

مشکلاتی که در بازه‌ی زمانی سیاه داشتم، اکثرا از ضعف مدیریت توجه (حواس‌پرتی درونی) بود. حواسم به باقی کارهایی که در طول امروز باید انجام دهم، پرت می‌شد.

گاهی در کنار آن کار در لیست کارهای امروزم، تک‌کلمه‌ای از فکری که در موردش به ذهنم می‌آمد را می‌نوشتم و سپس به ادامه‌ی مطالعه‌ی ماتریس آیزنهاور می‌پرداختم.

تنها حواس‌پرتی بیرونی، تماس دوستم بود که آن هم فقط لحظه‌ای حواسم را پرت کرد و بعد از آن موبایلم را روی Airplane Mode گذاشتم.

فکر می‌کنم بهتر است که فایل‌های مدیریت توجه را دوباره گوش داده و تمرین‌هایش را به شکل جدی‌تری انجام بدهم.