Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


من به ندرت از این واژه‌ها استفاده می‌کنم و احتیاط زیادی در این خصوص به خرج می‌دهم. عموما هم از عبارت «به نظرم» زیاد در نوشته‌هایم استفاده می‌کنم تا مخاطب احساس نکند که این حکم کلی است و یا عمومیت دارد.

البته مطمئنا قبلا از این واژه‌ها استفاده کرده‌ام ولی جستجوهایم در میان تمرینات قبلی نتیجه‌ای در پی نداشت.