Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


روزی نجاری هنگام ساختن یک صندلی که به یکی از قضات متعلق بود،اهتمام زیادی کرد.یک نفر از او پرسید :این اندازه دقت وموشکافی برای چیست؟ گفت: برای اینکه می خواهم روزی بر روی ان بنشینم. عاقبت نیز چنین شد، بعد از سال ها تلاش ومطالعه به منصب قضاوت رسید.من فکر میکنم شانس یعنی قدرت باورما .. مثلا  اگر کسی باور داشته باشد که با ساعتها تمرین دررشته ورزشی به تیم ملی دعوت میشود پس شانس بالایی نسبت به بقیه دارد ودرصد موفقیتش نیز بیشتر است .افرادخوش شانس بهتر از دیگران از فرصت ها استفاده میکنندوبیشتر از دیگران اعتقاد دارنند که توانمند هستند.