Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


چه رفتارها و تصمیم‌های ظریفی را در محیط کار خود یا دیگران دیده‌اید که کیفیت زندگی کاری را به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود داده است؟

– یکی از کارهایی که در یکی از شرکت‌های همکار انجام می‌شد و باعث ایجاد یک دیدگاه مثبت نسبت به مدیریت شرکت در میان کارمندان شده بود، دادن یک لیوان شیر به هر کارمند در روزهای آلودگی هوا بود.

این کار با به وجود آوردن این احساس در میان کارمندان که سلامت آنها برای مدیریت حائز اهمیت است، باعث بهبود وجهه مدیریت در میان آنان می‌شد.

از طرفی این کار هزینه چندانی هم برای شرکت در پی نداشت.

– با توجه به مشاهداتی که در شرکت‌های مختلف داشته‌ام، به نظرم ارائه کارت‌های تخفیف سینما، استخر، شهربازی و … به کارمندان باعث می‌شود که کارمندان احساس کنند که زندگی شخصی آنها به رسمیت شناخته می‌شود.

 

چه تصمیم‌ها و رفتارهایی سراغ دارید که هنوز در محیط کار شما یا دیگران اتخاذ نشده و انجام نمی‌شود، اما می‌توانند بدون تحمیل هزینه و ایجاد دردسر، کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشند؟

– در سازمان‌های مختلف و به خصوص سازمان‌های دولتی، بودجه زیادی برای بحث آموزش اختصاص می‌یابد که این آموزش‌ها معمولا توسط پرسنل جدی گرفته نمی‌شود.

به نظرم با هدفمندتر کردن آموزش‌ها و دخیل کردن کارمندان در انتخاب دوره‌های آموزشی، سرفصل‌های دوره و مدرسان می‌توان تا حدی باعث ارتقای کیفیت زندگی کاری شد.

– برخی کارمندان وقتی که برای کاری از آنها امضا و تاییدیه گرفته می‌شود، احساس هویت می‌کنند و این موضوع برایشان لذتبخش است. به نظرم مدیران با شناخت روحیات کارمندان، می‌توانند با طراحی رویه‌هایی هویت شغلی کارمندان را در ذهنشان برجسته‌تر کنند.