Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۲)


فعالیت : من تمایل زیادی دارم که کارها را در قالب تیم یا حداقل با یک نفر دیگر انجام بدهم. و انرژی خیلی زیادی از این کار دریافت میکنم. مثلا  سه روز در هفته یکی از دوستانم می آید و با هم یه سری مباحث زبان انگلیسی رو مرور میکنیم که بسیار لذت بخش هست. هر چند خیلی مهم هست با چه کسانی کاری را انجام میدهی چون بعضی ها در کار گروهی واقعا انرژی ادم را میگیرند و برای همین من براحتی با کسی همراه یا هم گروه نمی شوم.

بازی روانی : کمترین سهم را در زندگی من دارد. مگر مواقعی که مجبور بشوم.

صمیمیت : تقریبا تنها جایی که این جور هستم در جمع خانواده هست. حتی بعضی مواقع با ملاحضاتی.

پس به ترتیب : فعالیت، صمیمیت، بازی روانی