Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

هفت گام تا شکست (ماجرای اشتباهات انباشته)


یادمه تو یکی از برنامه های تلوزیونی این روش را برای مدیریت استرس معرفی کردند. به عنوان مثال شما فرض کنید که استرس این رو دارین که در امتحان پایان ترم دانشگاه پاس می شوید یا نه! یکی از تکنیک ها اینه که بشینید و با خودتون تعداد اشتباه هایی که منجر به کسب نمره پایین می شود رو حساب کنید و بعد احتمال وقوع همزمان آن ها را حساب کنید و اون موقع می بینید که چقدر عددی که به دست میاد کوچک هست.